สโมสรบ้านเพลงไทย > ห้องพระ

"จิตสงบ" กับ "จิตว่าง" แตกต่างกันอย่างไร

<< < (2/2)

โชคดี:
จิตว่างคือว่างจากกิเลสจริงๆครับ ไม่ใช่ไม่คิดอะไร ไม่พูดอะไร ทำทุกอย่างได้เหมือนเดิม แต่ไม่มีกิเลส จะมีแต่ปัญญาเท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version