ฟังวิทยุบ้านเพลงไทย > ฟังวิทยุบ้านเพลงไทย

การถ่ายทอดรายการจากเลเบอร์ เรดิโอ

(1/1)

ยุทธชาติ เกรียงไกร:
 
การถ่ายทอดรายการจากเลเบอร์ เรดิโอ

แต่เดิมสาเหตุที่ต้องถ่ายทอดรายการจากเลเบอร์ เรดิโอนั้น ก็เนื่องจากตอนกลางวันบ้านเพลงไทยจะได้ไม่เงียบจนเกินไป และระบบการเปิดเพลงที่แทรกระหว่างการเปิดยังไม่เรียบร้อย แต่ขณะนี้มีสมาชิกหลายท่านสามารถเปิดเพลงในภาคกลางวันได้แล้ว อีกทั้งผมได้รับวิธีแทรกการเปิดเพลงมาเรียบร้อยแล้ว(จะแจ้งไว้ที่ห้องประชุมผู้บริหาร)

ดังนั้นจึงจะของดการถ่ายทอดรายการจากเลเบอร์ เรดิโอตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนนี้เป็นต้นไป ยกเว้นรายการคุยสบายๆสไตล์ลูกทุ่งที่ดำเนินรายการโดยอาจารย์แดน บุรีรัมญ์และคุณทิพวรรณ์ กรุงเกตุ(วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-11.00 น.)เพราะผมเห็นว่าเป็นรายการเพลงเก่าที่อาจจะมีชาวบ้านเพลงไทยหลายท่านติดตามอยู่ แต่หากชาวบ้านเพลงไทยเห็นว่าควรให้งดก็สามารถแจ้งผมได้ในโอกาสต่อไป

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 :51

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version