หอเกียรติยศ > เพลิน พรหมแดน

รักกลุ้มสมอง - เพลิน พรหมแดน

(1/1)

บุญชม พรสัมฤทธิ์:

แนวจังหวะมันๆ เขาเรียกจังหวะอะไรไม่รู้ ผมว่าน่าจะจังหวะโซล สมัยบาร์รำวง

สมภพ:
ตามไปดูเลย เพลงนี้ผมไม่มี ขอบคุณครับ

สายัณห์:
เหมือนกันครับ เมื่อไม่มีก็ต้องตามดู ขอบคุณครับ

น้องช่วย:
ขอบคุณมากครับ ชอบเพลงของ เพลิน พรหมแดน มากๆครับ ขอสะสมครับ

สุรชัย:
รักกลุ้มสมอง - เพลิน พรหมแดน ขอเก็บไปฟังครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version